Laatste nieuws

Beste donateurs, medewerkers en belangstellenden,

De definitieve sluiting van ’t Winkeltje is inmiddels een feit.
Heel bijzonder dat we eerst nog mochten vieren en God danken dat het 25 jaar lang mogelijk is geweest om van het Woord van God uit te delen hier op Rozenburg.
De open dag op 10 november was een bijzonder samenzijn met veel fijne gesprekken.
Samen hebben we in dankbaarheid teruggekeken op alles wat er de afgelopen 25 jaar heeft plaatsgevonden.

Stichting J&E

Ook voor andere activiteiten waar we deel aan hadden, lijkt de tijd er voor ons als stichting J&E op te zitten. Na 3 jaar is Unlocked, de tienergroep van 12 t/m 16 jaar, vanuit de st. J&E gestopt. Het is mogelijk dat er onder de naam Unlocked later vanuit een ander verband weer jeugdwerk opgestart gaat worden.
Dit jaar hebben we ons ook teruggetrokken uit de organisatie van de Week van Gebed.
De Stichting Jeugd & Evangelie blijft, zolang dat verantwoord is, op papier nog bestaan maar we innen geen donaties meer omdat er op dit moment voldoende geld is om af te bouwen. Heel hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat u in de stichting heeft getoond en we wachten af waar God ons brengt in de toekomst.

God’s Zegen in het nieuwe jaar
Bestuur van de Stichting Jeugd & Evangelie
Krina Kaijen, Ingrid Hey en Jan de Leeuw

SCFS

De stichting SCFS was geruime tijd ook gevestigd in het pand van ’t Winkeltje en heeft als doel:

  • De verkondiging van het Evangelie, in het bijzonder aan zeelieden, onder meer d.m.v. het verspreiden van bijbels en boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s en andere media, persoonlijke gesprekken, etc.
  • Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruiSCFS 2017mste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • Het bieden van geestelijke ondersteuning aan zeelieden d.m.v. gesprek en gebed tijdens een bezoek aan boord, het verdere begeleiden en contact houden via internet.
  • Het bieden van materiële ondersteuning aan zeelieden d.m.v. de verkoop van
    telefoonkaarten, het uitdelen van warme mutsen en kerstpakketten, het meenemen naar een stad, winkel, zeemanshuis of kerk, opsturen van geld, etc.

De stichting SCFS heeft als doel om te evangeliseren onder zeelieden in de Rotterdamse haven en wij hebben als doel om het evangelie bekend te maken in Rozenburg.
Het is bijzonder mooi hoe God ons bij elkaar heeft gebracht.

SCFS 2017-04 nr 1